top of page

עדן נכסים מנוהלת במקצועיות ובאחריות רבה. בזכות ההיכרות הרחבה עם השוק אנו מקפידים לבדוק עם כל לקוח שפונה את צרכיו האמיתיים והמדוייקים. כתוצאה מכך אנו חוסכים זמן רב ומשתדלים להגיע לנכס המתאים במהירות רבה יותר.


אנו מתמחים בניהול משא ומתן בין הצדדים כאשר תמיד ובכל עסקה קיימים פערים בין הלקוח לבעלים. אנו יודעים כיצד לגשר על הפערים ולהביא לסיום מוצלח של העסקה.


לשלומי תעודת מגשר מקצועי מהמרכז הישראלי לגישור ואימון, תעודה המאפשרת גם לגישור של תיקים המופנים מבתי המשפט. כמו כן אנו יודעים גם להתמודד עם סעיפים משפטיים המופיעים בחוזה, וגורמים למחלוקות בין הצדדים ולייעץ לצדדים כיצד לפתור את המחלוקות השונות בשיתוף ובתיאום עם עורכי הדין של שני הצדדים.


אנו מתייחסים בכבוד רב לכל לקוח גם אם הוא מחפש נכס קטן ביותר וגם אם נכסים גדולים מאוד. כולם מתקבלים במאור פנים ובמקצועיות מירבית.

במשך 21 שנות קיומנו סייענו ללקוחות רבים ולבעלי בתים למצוא אחד את השני ולסגור עסקאות אין ספור. ברשותינו מכתבי המלצה רבים של בעלי בתים ולקוחות שבעי רצון שמודים ומשבחים את דרך הפעולה שלנו עד לסיום העסקה.

אודות

bottom of page